Политика за поверителност

ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Електронни адреси/ Телефон за контакт
В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД (https://ftc-bg.com/ ) или директно към електронния адрес на ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД, Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.
Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент като се свържете с нас. ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД:
1.    право на информация;
2.    право на достъп до личните му данни;
3.    право на коригиране;
4.    право на изтриване;
5.    право на ограничаване на обработването;
6.    право на преносимост на данните;
7.    право на възражение срещу обработване на личните му данни.

ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД   info@ftc-bg.com.
Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД.
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@ftc-bg.com , на телефони:  0888 942 737, или по пощата на адрес: София 1172, жк. Дианабад, бл. 43-44, вх. 8

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Call Now Button